Premieringar

PRISER OCH PREMIERINGAR

PIF delar årligen ut priser till betjänta funktionärer, ledare och dragare. Vi vill i denna sektions berätta om dessa premieringar och hedersutmärkelser. Nederst på sidan hittar du en egen sida för varje pris där du ser utdelningsgrunderna och vilka som blivit premierade genom tiden.

Hederstecken

För mångårig funktionärsinsasts delas följande hederstecken ut

 1. Silver
 2. Guld 
 3. Standard
 4. Hedersmedlem
 5. Hedersordförande

Ledarpokaler

till ledare och dragare delas årligen föjande pokaler ut

 1. Knut Mannströms ledarpokal, vandringspris
 2. Stickans fat, vandringspris
 3. Ordförandens pokal

Prestationer

Varje år premieras 

 1. Årets dam, vandringspris
 2. Årets herre, vandringspris
 3. Årets flicka
 4. Årets pojke
 5. Ingmar Söderbloms pris, stipendium
 6. Årets tränare
 7. Årets prestation
 8. Årets sektion, vandringspris
 9. Årets evenemang, vandringspris