IS stipendium

Ingmar Söderbloms minnesfond
 
Ingmar Söderblom, som under en lång tid var aktiv inom Pargas IF, avled plötsligt i september 2008. Till hans minne, och med anledning av hans insatser för föreningen, har familjen beslutat att grunda en stipendiefond. Fonden skall stöda ”lovande, skötsamma och målmedvetna friidrottare från Pargas”. Förutom familjens grundplåt på EUR 5.000, har till fonden gjorts ett hundratal donationer av privatpersoner, organisationer och företag, så att fonden totalt förfogar över ett femsiffrigt belopp.

Enligt fondens reglemente skall centralstyrelsen för Pargas IF årligen föreslå stipendiater till stipendiekommittén efter sommarsäsongen, och stipendiet delas ut vid Pargas stads fest på självständighetsdagen.

I det här sammanhanget vill vi tacka alla som har hedrat minnet av Ingmar Söderblom med en donation.

Vi hoppas att föreningen har möjlighet att föreslå välförtjänta kandidater, de första redan 2009. Fonden är öppen för senare inbetalningar (FI12 2057 1800 0200 55, Nordea), och utgör därmed en lämplig kanal för den som vill understöda friidrotten i Pargas.


Pargas i januari 2009

På stipendiekommitténs och familjens vägnar 


Tryggve Söderblom

Stipendiets mottagare:

2023Anton Lindfors
2022Rebecca Nyberg
2021Emma Loo
2020Andréa Nyberg
2019Emma Loo, Saga Malmio
2018Emelie Backlund
2017Isabelle Hellström
2016
2015Martin Jahnsson
2014Sven Juslin
2013Ida Otsavel
2012Mikaela Karppelin
2011Patrik Eklund
2010Yvonn Lindholm
2009Emilia Granlund