Alkohol- och tobakspolicy

Piffens hanbollssektion tillåter inte att medlemmar under 18 år nyttjar alkohol eller tobaksprodukter i samband med sektionens verksamhet. Tränare, ledare och funktionärer skall alltid föregå med gott exempel och hålla en hög idrottslig profil. Under vissa verksamheter som riktar sig till myndiga personer, såsom fester, bastukvällar och ledarsamlingar, tillåts alkohol förekomma i måttliga mängder.

ALKOHOLI- JA TUPAKKAPOLICY

Piffenin käsipallojaosto ei salli alle 18 vuotiaiden alkoholin- tai tupakkatuotteiden käyttöä jaoston alaisen toiminnan yhteydessä. Valmentajien, joukkueenjohtajien sekä toimitsijoiden tulee toimia esimerkillisesti ja korkean urheilullisen profiilin mukaisesti. Tiettyjen täysikäisille suunnattujen toimintojen, kuten juhlien, saunailtojen tai muiden vastaavien tapahtumien yhteydessä sallitaan alkoholin kohtuukäyttö.