Handbollens utskott

Om du är intresserad att delta i utskottsarbetet ta kontakt med någon i styrelsen.

Juniorutskottet

Juniorutskottets funktion är att tillsammans med verksamhetsledaren utveckla barn- och ungdomsverksamhet inom PIF handboll (Mini-, F-, E-, D-, C-, B-juniorer). Utskottet fungerar som en länk mellan styrelsen, juniorlagen samt föräldrarna, samt jobbar för lagdeltagarnas trivsel tillsammans med tränare och lagledare. Utskottet ser över spelar-, tränar- samt lagledarsituationen för både pojk- och flicklagen och fungerar även som en länk i samarbetet mellan lagen. Utskottet arbetar också för att föräldrar engageras i föreningens arbete, eftersom juniorutskottet företräder föräldrarnas intressen i sektionens styrelse. Om nya tränare behövs förhandlar utskottet med tänkbara tränare. Utskottet planerar föreningens handbollsmässiga verksamhet och ordnar och informerar om tränarutbildning. Läs mer här

Marknadsutskottet

Marknadsutskottet arbetar med utveckling av nya inkomstkällor, marknadsförings- och försäljningsprojekt. Utskottet jobbar med föreningens sponsorverksamhet och upprättande av sponsoravtal.

Resursutskottet

Resursutskottet arbetar med hall- och utrymmesbokningar, koordinerar transporter till matcher och turneringar. Utskottet ansvarar för utveckling och upprätthållandet av kioskverksamheten och koordinerar lagens kioskansvariga. Koordinerar kioskturerna och försäljningen på junior och herr- och dammatcherna

Elitutskottet

Utskottet ansvar över herr- och damlagens utveckling och organisation. Utskottet arbetar med spelarscouting och transferkontakter, upprätthåller spelar- och tränarkontrakt.

Evenemangsutskottet

Utskottet koordinerar arrangemanget kring herrarnas och damernas hemmamatcher samt specialevenemang så som aktiviteter vid säsongsuppstart och säsongsavslutning.