myClub-info

Nya medlemmar grundas av myClub huvudanvändarna. Medlemmen fyller sedan in övriga uppgifter då användarkoder erhållits. Vi behov kontakta pifhandboll.myclub@gmail.com .

myClubin pääkäyttäjä perustaa uudet jäsenet. Jäsen täyttää muut tiedot itse kun tunnukset on luotu. Kysymyksiä sähköpostiosoite pifhandboll.myclub@gmail.com .