Tävlingar

Vi har planer på att delta i följande tävlingar under våren 2020

29.2 PIF klubbmästerskap PIF Center kl 11-15

6.3 Tävling B & C Vasa
17-19.4 FSG
2.5 Tävling B & C Helsingfors