PIF Akademi

PIF Akademi Info (hösten 2021)

PIF-Akademi är Pargas Idrottsförenings ungdomssatsning i samarbete med bildningssektorn i Pargas stad, ett idrottsprogram med den enskilda idrottaren i fokus och siktet inställt på en karriär inom idrotten. Akademiverksamheten riktar sig till sådana andra stadiets studerande som är aktiva idrottare inom organiserad idrottsverksamhet, innehar tävlingslicens för ifrågavarande gren och är motiverade att utvecklas som idrottare med sikte på en idrottarkarriär som vuxen. PIF-Akademi är öppen för alla som uppfyller kriterierna, oberoende av föreningstillhörighet.

PIF Akademi har nu kommit i gång med sitt fjärde verksamhetsår i samarbete med andra stadiets utbildning i Pargas. Akademin erbjuder möjlighet till morgonträning tre gånger i veckan som dessutom ger studiepoäng i gymnasierna. Träningsturerna hålls:

  • Måndagar kl. 8 – fysikträning i PIF-Center
  • Tisdagar kl. 8 – grenspecifik träning, OBS kan även börja tidigare om så överenskommits
  • Fredagar kl. 8 – allmän träning och mental träning enligt tränarnas anvisningar

För helheten i PIF Akademi ansvarar Ville Ranta-aho, som tillsammans med tränare från FysioGym leder fysikträningarna. Milka Reponen ansvarar för den grenspecifika träningen i uthållighetsgrenarna, Robert Åberg för handbollsträningarna, Stefan Strömborg för fotbollsträningarna och Mikko Blomqvist badmintonträningarna. Anders Levin fungerar som mentaltränare.

PIF Akademi strävar efter att kunna ordna grenspecifik träning för alla. Förutom i de grenar som hör till Piffens normala verksamhet kan vi erbjuda grenspecifika träningar åtminstone i badminton och ridning. Idrottare i övriga grenar kan delta med eget träningsprogram för grenspecifik träning.

PIF Akademis koncept

I början av varje läsår strävar vi efter att testa samtliga idrottare, så vi får en god bild av vilken träning som ger maximal nytta. På basen av testerna och vår bedömning indelas idrottarna i tre grupper: styrkegruppen, snabbhets- och smidighetsgruppen samt gruppen för rörelse och kroppskontroll.

Tester: kartläggning av muskelbalans, snabbhets- och smidighetstest, avstamp samt konditionstester.

Under läsåret tar vi i beaktande i vilket skede av träningssäsongen respektive idrottare är, så att idrottaren får träna precis det som behövs i det skedet – om det så är tävlingssäsong eller försäsong. Vi strävar efter att planera träningarna tillsammans med idrottarnas egna tränare, så att träningen i PIF Akademi kompletterar den egna grenträningen på bästa sätt. Under läsåret byter idrottarna träningsgrupp inom PIF Akademi efter idrottarnas behov för just den tidsperioden.

Försäkring

Idrottare i PIF Akademi riktar sig till tävlingsidrottare och det förutsätts att idrottaren har en grenspecifik idrottarförsäkring. PIF Akademi har en allmän gruppförsäkring för verksamheten, men det skydd den individuella grenspecifika försäkringens försäkringsskydd är starkare.

Terminsavgift

Avgiften för deltagande i PIF Akademi är 160 € per termin. Kan man inte delta i hela programmet kan man få en reducerad avgift (80 €) på vårterminen. Höstterminens avgift faktureras i början av terminen och vårterminens i slutet av våren.