PIF Akademi

Allmänt


PIF-Akademi är Pargas Idrottsförenings ungdomssatsning i samarbete med bildningssektorn i Pargas stad, ett idrottsprogram med den enskilda idrottaren i fokus och siktet inställt på en karriär inom idrotten. Akademiverksamheten riktar sig till sådana andra stadiets studerande som är aktiva idrottare inom organiserad idrottsverksamhet, innehar tävlingslicens för ifrågavarande gren och är motiverade att utvecklas som idrottare med sikte på en idrottarkarriär som vuxen. PIF-Akademi är öppen för alla som uppfyller kriterierna, oberoende av föreningstillhörighet.

Ansökan till PIF-Akademi sker på våren i samband med skolornas nationella gemensamma ansökningar. Ansökan sker på särskild blankett och riktas till skolan. Beslut om antagning fattas av akademiverksamhetens koordinator i samråd med PIF-Akademis tränare.

Även högstadieelever kan delta i akademiverksamheten en gång i veckan om det i övrigt passar in i elevens schema. Om högstadieelevers deltagande överenskoms separat med skolans rektor och akademiverksamhetens koordinator. I första hand eftersträvas att högstadieeleven kan delta i grenspecifik träning i den egna idrottsgrenen.

Målsättning och upplägg

Oberoende av idrottsgren är den egna kroppen idrottarens viktigaste verktyg. Deltagarna i PIF Akademi tränas både fysiskt och mentalt för att formas till mångsidiga atleter. Grenspecifika träningspass erbjuds i de grenar Pargas IF har på programmet (fotboll, friidrott, gymnastik, handboll, innebandy, orientering och skidning) samt med individuellt träningsprogram inom andra i Pargas idkade idrotter (t.ex. badminton, ridning, rodd). Genom akademiverksamhetens föreläsningar ökas deltagarnas kunskap i frågor om träningslära, anatomi och idrottsskador, kost- och näringslära samt idrottens etik och filosofi.

Deltagarna erbjuds såväl allmän träning gemensam för alla akademideltagare som grenspecifik träning, beroende på deltagarantalet antingen enligt personligt träningsprogram eller i grupp. PIF-Akademi garanterar tränarexpertis enbart i de grenar som finns på Pargas IF:s program: fotboll, friidrott, gymnastik, handboll, innebandy, orientering och skidning.

Träningsprogram för utövare av andra grenar uppgörs i samråd med utövarens egen grentränare i till badminton, rodd och ridning samt andra grenar enligt överenskommelse. För lagidrottare krävs en grupp på minst 5 idrottare i grenen för att en skild träningsgrupp ska bildas. Om grenspecifik träning inte kan erbjudas i en viss lagidrott erbjuds i stället kompletterande individuell träning.


Arbetstider
Måndagar kl. 8.00–9.30 Fysik-, koordinations- och konditionsträning
Tisdagar kl. 8.00–9.30 Grenspecifikt träningspass
Fredagar kl. 8.00–9.30 Mental träning (45 min) och konditionshöjande eller rehabiliterande träning (45 min)

Under bedömningsveckorna ordnas alternativt program, beroende på vilka prov de studerande deltar i.

Pris

För deltagande i akademiverksamheten uppbärs en terminsavgift på 120 €. Terminsavgiften för högstadieelever som deltar en gång i veckan är 40 €.

Försäkringar

PIF-Akademi har en försäkring för kursverksamhet. Försäkringen gäller vid olycksfall som sker under akademiverksamhetens träningspass samt under resor till och från träningspassen. Försäkringen täcker inte eventuell efterföljande rehabiliterande fysikalisk vård, varför den enskilda idrottaren helst bör ha en egen idrottarförsäkring för sin gren. En sådan försäkring brukar vara obligatorisk för alla tävlingsidrottare inom ett grenförbund och samma försäkring gäller i PIF Akademi, eftersom det handlar om samma gren.