PIF-Akademi

PIF Akademi blickar framåt

I och med höstens skolstart inledde nystartade PIF Akademi sin verksamhet, en sektionsöverskridande träningsring som fungerar parallellt med skolgången dagtid, tre pass i veckan. PIF Akademi förverkligas i samarbete med gymnasierna och riktar sig i första hand till studerande på andra stadiet. Verksamheten handlar inte enbart om fysisk träning. Mental träning har en given plats i verksamheten liksom även regelbundna föreläsningar om t.ex. träningslära.

– Nu har vi fokuserat mycket på styrkelyftsteknik, berättar Ida Otstavel som är en av tränarna i PIF Akademi. Överlag handlar det mycket om att stärka fysiken och kroppskontrollen.

Förutom Otstavel fungerar även Fredric Portin och Ville Ranta-aho som tränare i verksamheten. Den mentala träningen sköts av Anders Levin. Målsättningen med PIF Akademi är att skapa atleter, att ge idrottarna både fysiska och mentala förutsättningar för att kunna tävla på hög nivå inom sin gren. Nästa år är ringen förhoppningsvis dubbelt så stor som nu, vilket ger mera möjligheter till grenspecifik träning. Den sektionsöverskridande tanken kommer PIF Akademi ändå aldrig att släppa, för i mångsidigheten ligger även en del av dess styrka.

– Det är fint att se hur idrottarna trivs tillsammans och håller ihop över grengränserna, summerar Otstavel. Det är viktigt med en stärkande och sporrande gemenskap. Det har vi i PIF Akademi och i en sådan miljö utvecklas idrottarna bäst.