Handbollssektionens strategi 2019-2023

Sektionens roll och vision som en del av Pargas Idrottsförening

Sektionen skall ha en hög ambition och sträva till att driva verksamheten sportsligt och ekonomist sunt. Sektionen vill vara såväl en central del av lokalsamhället samt respekterad i hela handbollsfinland, där ärlighet och genuin värdegrund tydligt framgår. Sektionens medlemmar skall trivas och känna gemenskap. Vi skapar förutsättningar för att medlemmarna jämlikt skall växa i sina roller, vare sig man är spelare, tränare, domare eller funktionär.

Vår värdegrund

 • Medlemmarna i PIF handboll ställer upp för varandra och följer våra värderingar.
 • Vi bedriver en verksamhet där ordning och reda samt ett sunt ekonomiskt tänkande är givet.
 • PIF handboll skall vara en pålitlig och positiv samarbetspartner som lever efter de regler som gäller i vårt samhälle och inom idrotten.
 • Vi är stolta över sektionens långa historia och de äldre medlemmarnas erfarenhet är vår styrka.
 • För oss som är engagerade i PIF handboll är det självklart att agera professionellt i alla lägen, oberoende om man är på eller bredvid
  handbollsplanen, deltar i utskotts- eller styrelsearbetet och inte minst på fritiden.
 • Genom våra medlemmar, utländska spelare och tränare, idrottar och umgås vi i en mångfaldig handbollsfamilj där alla ryms med.
 • Ledarna är föredöme för spelarna, äldre spelarna är föredöme för de yngre. Bruk av tobaksprodukter och alkohol kan självklart inte
  förekomma i samband med handbollens idrottsliga verksamhet.

Vår framtidssyn och våra mål

 • Handbollen inom Pargas Idrottsförening skall ha en bred ungdomsverksamhet samt seniorverksamhet på både dam- och herrsidan.
 • Vi skall erbjuda handbollsverksamhet åt ungdomar i hela Pargas med omnejd, oberoende av språk och kulturell identitet.
 • Varje ungdom, oavsett ambition eller kunnande, skall kunna delta i vår verksamhet oberoende av om det sker på tävlingsnivå eller i motionssyfte.
 • Vi strävar till att vara självförsörjande på spelare i junior- och seniorlagen.
 • Vi rekryterar tränare och ledare så långt som möjligt inom den egna föreningen.
 • Vi strävar till att tränare skall få ersättning.
 • Vi skall upprätthålla juniorlag i alla ålderskategorier i handbollsförbundets serier.
 • Vi skall sträva till att våra juniorer kan deltar i turneringar utomlands för att ge möjlighet att även möta utländskt motstånd.
 • Vi skall själva ordnar en internationell juniorturnering.
 • Vår verksamhet i PIF handboll skall bygga på tydligt uppställda målsättningar, delaktighet och engagemang.
 • Alla engagerade, spelare, ledare och övriga aktiva, skall känna till sina egna och sektionens mål och verkar för att dessa skall uppfyllas.
 • Alla skall tycka att det är roligt att ta del av handbollens verksamhet.

Våra åtgärder

Allmänna åtgärder

PIF handboll:

 • har en spelidé, ett ’workingprogramme’, som används av sektionens alla lag.
 • har en styrelse som leder sektionen och har de övergripande ansvaret.
 • har en chefstränare som leder sektionen idrottsmässigt.
 • arbetar för att vi kan ha en verksamhetsledare som leder de operativa uppgifterna.
 • har aktiva utskott som arbetar med sektionens olika uppgifter.
 • utbildar spelare där målet skall kunna vara att spela i föreningens representationslag på elitnivå.
 • skapa förutsättningar för att våra spelare skall ges möjlighet till landslagsuppdrag och en proffskarriär.
 • uppmuntrar aktivt tränare att delta i förbundets utbildningstillfällen.
 • utbildar ledare och aktiva i föreningen, samt arbetar aktivt för att få fram nya domare.
 • ordnar inför varje säsongsstart en kick-off för samtliga aktiva, då information om den kommande säsongen presenteras.
 • ordnar en säsongsavslutning med aktivitet, prisutdelningar och premieringar.
 • skall tydligt uppgöra en tidtabell/årsklocka när olika insamlingsevenemang sker under säsongen.

Sportsliga åtgärder, juniorer

PIF handboll:

 • skall upprätthålla sin ungdomsverksamhet genom att värva nya medlemmar årligen genom ett aktivt samarbete med skolorna samt ”Öppet hus dagar”. Vi samarbetar med Handbollförsbundets ’School Tour’-program samt med PIF Akademins verksamhet för de äldre skoleleverna.
 • ordnar specialträningar för olika spelpositioner samt teknik-och koordinationsträningar.

Sportsliga åtgärder, seniorer

PIF handboll:

 • skall ha ett herrseniorlag spelande i FM-ligan 2019-2020
 • har nu ett damseniorlag som spelar i division 1, men med den nuvarande aktiva juniorverksamheten för flickor bör damerna på sikt också spela på FM-liga nivå.
 • skall tillsätta en arbetsgrupp som utreder möjligheten att få mera tränings- och matchtider för handbollen i en fullstor handbollshall där klister kan användas. Detta är en av de största utmaningarna om en satsning på elitnivå inom damhandbollen skall kunna förverkligas.

Ekonomiska åtgärder

PIF handboll:

 • skall ha en ekonomi som möjliggör att de fastställda åtgärderna är genomförbara.
 • skall utveckla sin sponsorverksamhet, så att sponsorinkomsterna utgör åtmistone hälften av inkomsterna.
 • skall ta fram flera idéer för att få in pengar till sektionen, för att inte vara beroende av enstaka aktiviteter.