Juniorutskottet

Juniorutskottets medlemmar är: Pia LeGrand, Jessica Ranta-aho, Thomas Nyberg, Paula Gratschev (lagledarrepresentat).

 • Juniorutskottet utvecklar tillsammans med chefstränaren barn och ungdomsverksamheten inom PIF handboll. Övervakar och stöder att tränarna jobbar enligt PIF handbollens egen karriärstig samt handbollsförbundets rekommendationer.
 • Juniorutskottet fungerar som en länk mellan föräldrarna, juniorlagen samt rapporterar till sektionens styrelse.
 • Juniorutskottet informerar om tränarutbildningar.
 • I regel samlas juniorutskottet sista tisdagen i månaden.

Junioransvariges uppgiftsbeskrivning

 • Juniorutskottets sammankallare och ordförande.
 • Föräldrar, spelare och tränare kontaktar i första hand junioransvarige i ärenden gällande bl.a. trivsel.
 • Koordinerar att rätt spelare är låst i tävlingslagen samt meddelar förbundet om överåriga spelare som är i behov dispens.

Junioransvarige kontaktas via e-post: pifhandboll.junior@gmail.com

Nuorisojaosto

Jäsenet: Pia LeGrand, Jessica Ranta-aho, Thomas Nyberg, Paula Gratschev.

 • Junioritoimikunta kehittää PIF käsipallon juniori- sekä nuorisotoimintaa yhdessä valmentajapäällikön kanssa. Valvoo ja tukee valmentajia jotta työskentelevät PIF käsipallon urapolun sekä Käsipalloliiton linjausten mukaisesti.
 • Toimii linkkinä vanhempien ja juniorijoukkueiden välillä sekä raportoi näistä jaoston hallitukselle.
 • Junioritoimikunta tiedottaa valmentajakoulutuksista.
 • Junioritoimikunta kokoontuu jokaisen kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 19.30.

Juniorivastaavan tehtävänkuvaus

 • Junioritoiminkunnan kokoonkutsuja ja puheenjohtaja
 • Vanhemmat, pelaajat ja valmentajat ovat ensisijaisesti yhteydessä juniorivastaavaan koskien mm. viihtyvyyttä.
 • Koordinoi että oikeat pelaajat ovat lukittuina kilpajoukkueisiin sekä tekee liitolle ilmoituksen yli-ikäisistä pelaajista jotka ovat poikkeusluvan tarpeessa.
 • Juniorivastaavan yhteystiedot: mailto:pifhandboll.junior@gmail.com