Användningen av spel- och träningsutrustning

PIF Handboll Spel- och träningskläderna fungerar som lagets och föreningens representationskläder och “visitkort”. Utrustningens huvudsakliga uppgift är att markera ett lag (eller en förening). I dessa ingår även sponsortryck, vilka representerar sponsoren i samband med föreningen. Det ligger i såväl föreningens som sponsorens intresse att alltid få en så fördelaktig bild som möjligt.

Det är därför skäl att ta fram vissa regler för var, när och hur denna utrustning skall användas.

  • PIF Handbollens träningskläderna bör användas alltid i samband med hemma- och bortamatcher samt under turneringar. Framför allt under bortamatcher och turneringar är det mycket önskvärt att samtliga i laget, inklusive tränarna använder PIF-träningskläder aven under resorna och under hela turneringen .
  • Träningskläderna kan användas för fritidsbruk; t.ex. i skolan, men de bör hållas rena i bra skick. Träningskläderna bör också användas på allmänna händelser, jippon eller försäljningar som laget eller föreningen deltar i.
  • Spelskjortan är INTE avsedda för att användas under träningarna.


Peli- ja harjoitusvarusteiden käyttö

Peli- ja harjoitusasut toimivat joukkueen ja seuran edustusasuina ja ”käyntikorttina”. Asujen pääasiallinen tehtävä on määritellä joukkue (tai seura). Asuissa esiintyy myös yhteistyökumppanin tai sponsorin painatuksia, mitkä myös osaltaan edustavat ko. yhteistyökumppania seuran yhteydessä. Seuran ja sponsorin yhteinen intressi on aina mahdollisimman edustavan kuvan luominen.

Alla muutama ohjeistus edustusasujen käytöstä; missä, milloin ja miten.

  • PIF Käsipallon harjoitusasut ovat käytössä aina koti- ja vieraspelien yhteydessä sekä turnauksissa. Varsinkin vierasotteluissa sekä turnauksissa on erittäin toivottavaa että kaikki joukkueen pelaajat sekä valmentajat käyttävät PIF- harjoitusasuja myös matkojen aikana ja koko turnauksen ajan.
  • Harjoitusasuja voi käyttää vapaa-ajalla, esim. koulussa, edellyttäen että ne pidetään puhtaina ja hyvässä kunnossa. Harjoitusasua tulee myös käyttää yleisissä tapahtumissa esim. myyjäisissä tms. johon joukkue tai seura osallistuu.
  • Pelipaidat EIVÄT ole tarkoitettuja käytettäviksi harjoituksissa.