STYRELSEN 2019


Ordförande
Britt-Marie Loo
loobrittmarie(at)gmail.com
050 599 2249
Kassör (utanför styrelsen)
Tina Granlund
040 522 1815
Sekreterare
Anne Eriksson
anne.eriksson(at)abo.fi
040 777 4493
Medlemmar
Bror Engström
bror.engstrom(at)gmail.com
0400 839 667
Birgitta Sjöholm
kitta.sjoholm(at)gmail.com
040 754 6430
Mikaela Hampf
mikaela.hampf(at)pargas.fi
040 554 3489
Marika Andersson
marika.patricia.andersson(at)gmail.com
Kenneth Lindeberg
kenneth.lindeberg(at)etteplan.com