Hedersordförande

På Piffens 100-års jubileumsfest (25.10.2014) utnämndes Lars P. Holmberg till hedersordförande för Pargas IF.

Övriga hedersordförande: – Jürgen Schmidt † – Knut Mannström †