Verksamhetslinje

Välkommen med i Innebandyn! Innebandy passar alla, spelet är lätt att lära sig och kräver ingen dyr utrustning. Vi vill ha just dig med i vår verksamhet. Som spelare kan du delta i motionerande eller tävlande lag, fungera som tränare eller annan funktionär eller som aktiv inom sektionen. Vår verksamhet baserar sig på frivilligt talkoarbete och all hjälp är värdefull.

Den här verksamhetslinjen är riktad till alla medlemmar i PIF Innebandy eller medlemmens förmyndare. I guiden hittar du info om sektionens verksamhet, organisation och andra praktiska saker. Du får alltid tilläggsinformation av styrelsens medlemmar. Kom modigt med!