Herrlagets lagledning

Ansvarig tränare: Stefan Strömborg
040 536 7020 
 stefan.stromborg@pargasif.fi

Assisterande tränare: Antti Kinnunen

Lagledare: Anders Karlsson

Lagledare: Stig-Olof Carlberg

GM: Michael Isaksson

Service: Heikki Lindqvist