FOTBOLL

STYRELSEN 2019


Ordförande
Petra Furu
petra.furu@gmail.com
040 182 2441
Vice ordförande
Stefan Nyberg
stefan.nyberg@hotmail.fi
Sekreterare, infoansvarig
Nora Lindroos
Juniorer och knattar, flicksidan
Anders Levin
Planer och hallar, träningsturer
Niklas Norräng
Projekt
Katarina Östman
Projekt
Catarina Hilden-Fjäder
Kassör
Janne Raunio
Damer
Lasse Ekholm
Herrar
Anders Karlsson

Träningschef
Stefan Strömborg
stefan.stromborg@pargasif.fi
040 536 7020