Infotillfälle om PIF Akademi 5.3 .2018

PIF Akademi är Pargas Idrottsförenings nya satsning på äldre junioridrottare i nära samarbete med Pargas gymnasier och yrkesinstitutet Axxells enhet i Pargas. Akademiverksamheten sker under skoltid och erbjuder ungdomar möjlighet till träning och specialisering på sin idrottsgren samt förberedelser för ett framtida idrottarliv. Verksamheten inleds med skolstarten i augusti 2018.

Akademiverksamheten försiggår under tre lektionspass i veckan (måndag, onsdag, fredag, 3x75 minuter) under hela läsåret. Fysik-, koordinations- och grenträningar varvas med mental träning och föreläsningar kring träningslära, kost- och näringslära, fysiologi, anatomi, idrottsskador, idrottsetik etc. För deltagande i PIF Akademi erhåller studeranden ett intyg. I gymnasierna ger godkänt deltagande i PIF Akademis verksamhet under tre läsår sammanlagt 12 kurser. För studerande i Axxell kan akademiverksamheten ersätta vissa kurser och även räknas till godo som övriga kurser.

Akademiverksamheten begränsar sig inte enbart till de grenar Pargas IF har i sin verksamhet (gymnastik, fotboll, friidrott, handboll, innebandy, orientering och skidning), men enbart i dessa grenar kan tränarexpertis garanteras. De individuella grenarna bildar en träningsring där varje deltagare under grenträningspassen följer sitt eget grenspecifika träningsprogram, uppgjort tillsammans med den egna tränaren. Utövare av individuella idrotter som inte finns i Pargas IF:s verksamhet kan således delta i PIF Akademi med eget träningsprogram. För lagsporterna bildas skilda träningsringar för varje gren om antalet deltagare är tillräckligt stort.

Tack vare samarbete med andra stadiets utbildningar i Pargas kan de studerande delta i PIF Akademis verksamhet utan att gå miste om andra kurser i gymnasierna. För studerande vid Axxell är det möjligt att delta med vissa begränsningar, eftersom det under praktik- och verkstadsperioder inte alltid går att garantera att deltagande i PIF Akademi går att synkronisera med utbildningen.

I Pargas finns utmärkta träningsfaciliteter på nära håll från skolorna och PIF Akademi engagerar kunniga tränare och instruktörer för att garantera en god nivå på verksamheten. Träningar och föreläsningar går på svenska, finska och engelska och flerspråkigheten ger goda verktyg för att röra sig i den internationella idrottsvärlden.

 

Pargas IF ordnar ett infotillfälle om PIF Akademi måndagen den 5.3.2018 kl. 17.30 i Sarlinska skolans auditorium. Elever i åk 9 med föräldrar önskas hjärtligt välkomna att lyssna, fråga och diskutera.

 

Med vänlig hälsning

Andreas von Bergmann
ordförande Pargas IF
andreas.bergmann@evl.fi