I vilken grupp passar mitt barn?   SE FILMEN HÄR

 


NIVÅER  

Nivå 1
Den lekbetonade träningen ger möjlighet åt barnen att genom mångsidig rörelse lära sig grunderna i gymnastik. Barnen får öva på kullerbyttor fram och bak, hjulningar och handståenden.

Nivå 2
Barn som redan kan hjula lätt, sparka upp i handstående och göra kullerbyttor kan börja i grupper med nivå 2. Under uppvärmningen och träningens lopp görs övningar för ökad koordination, styrka och vighet. Arabhopp, handståendekullerbyttor fram och bak, halvvolter och volter framåt är exempel på övningar deltagarna kan lära sig i denna nivå.

Nivå 3
I nivå 3 lärs inte längre grundövningar från de tidigare nivåerna ut. Fokuset ligger på att förbättra teknik och att förbereda kroppen för svårare moment. Deltagarna övar på halvvolter och volter bakåt och andra variationer av volter och halvvolter samt kombinationer av dessa.

ÅLDER
För pojkar och flickor under skolåldern finns 4 grupper att välja mellan:
- FoB: för de yngsta barnen tillsammans med förälder, dock minst 1.5 år. Nivå 1.
- Familjejumppa: för familjer med ett eller flera barn (över 3 år) och vuxen. Nivå 1.
- 5-6 års grupp: utan förälder (snabba, större 6-åringar kan välja jumppaskoj). Nivå 1.
-Jumppaskoj: 2010-2008 födda barn (försiktiga 6-åringar kan välja 5-6 års gruppen). Nivå 1.

För barn i skolåldern finns följande grupper enligt nivå och kön:
- Jumppaskoj nivå 1 för flickor och pojkar födda 2008-2010
- Träna mera nivå 1-2 för flickor födda 2006-2009.
- Fri akrobatik och parcour nivå 2-3 för pojkar födda 2006-2008. Ivriga yngre pojkar välkomna om de kan grundövningarna som lärs ut i nivå 1.
- Fri akrobatik och parcour nivå 1-3 för pojkar födda 2006 eller tidigare.
-Grunder i gymnastik nivå 1-2 för flickor födda 2005 eller äldre.
-Teknik och akrobatik nivå 2-3 för flickor och pojkar födda 2008 eller äldre. Ivriga yngre barn välkomna om de kan grunderna som lärs ut i nivå 1.
-Redskapsgymnastik för hobbybetonad tävlingsverksamhet nivå 2-3 för flickor och pojkar födda 2010 eller äldre. Ivriga yngre barn är välkomna om de kan grunderna som lärs ut i nivå 1.