GYMNASTIKSEKTIONENS grupper HÖSTEN 2017

Anmälningar här via fr o m 7 augusti. 

 

F N3 Ä = Flickor Nivå 3 Äldre

F N3 Y= Flickor Nivå 3 yngre

P N2 H= Pojkar Nivå2 Högstadieålder

P N2= Pojkar Nivå 2  9-12år 

F N2= Flickor Nivå 2 9-10 år

F N1 Ä= Flickor Nivå 1 Äldre 11år -

Hen N1-2= Flickor och pojkar Nivå 1-2  7-9år

NIIVÅINDELNINGEN KAN SES UNDER RUBRIKEN "vilken grupp passar mitt barn" 

 

Alla ska anmälas på nytt!

ANMÄLNINGAR kan göras fr o m 7.8 från hemsidan

SKön sommar!!