En första planering för höstens grupper finns under GRUPPER.
Ändringar kan bli aktuella.

ANMÄLNINGAR tas emot fr o m 7 augusti.

SKÖN SOMMAR!