Intresserad att komma med i gymnastikens verksamhet?  LÄS HÄR!

 

Nya gymnaster ska anmäl sig eller skicka frågor direkt till ledarens e-post. Ledaren svarar er om det finns plats eller om gruppen är fullsatt. 

OBS: meddela gymnastens namn  och till vilken grupp (en del ledare har flera grupper)

-prisena i schemat är/ termin (det är okej att prova 2 gånger)

- I ett senare skede skickar ledaren inloggningskoder åt nya gymnasten, till seuramappi, föreningens, PIFs medlemsregister. Gå då in där och fyll i gymnastens uppgifter. Tack!  Där via kommer all info i fortsättningen. Om hen redan har ett seuramappikonto används samma.

ALLA BEHÖVER VARA ANMÄDA TILL LEDAREN FÖRE DE KOMMER TILL SALEN!

Gruppernas träningstider, terminsavgifter och kontaktuppgifter ser ni från veckoschemat

 

OBS: gymnasterna är INTE försäkrade under träningarna så kolla upp er hemsförsökring. Av ledarna kan ni be att få en lapp om rabatt hos Lokal-tapiola, ifall ni behöver skriva en ny.

 

Övriga frågor om verksamheten: gymnastiksektionen@gmail.com  (inte anmälningar till grupper alltså)

 

Länk till:   GRUPPERNAS VECKOSCHEMA    Klicka här!   

 

GRUPPBESKRIVNING

Barngrupper

 

Familjegrupperna:

- yngre 2-4 års barn: Lekar och redskapsbana tillsammans med en vuxen. Lugnare lekar / mera parövningar / lägre redskap

-  äldre 4-6 års barn:  Lekar och reskapsbana tillsammans med en vuxen. Större barn, springlekar och svårare redskap.

Syskon är möjligt i båda grupperna    OBS Sarlinska skolan! Ingen jumpa v 10-13.

 

Hen 6-7 år:  Pojkar och flickor som i år fyllt 6 eller är 7 år.  Nybörjar 7-åringar passar här. De leker och tränar på matta och rör sig på redskapen.

 

Hen 7-8 år: Pojkar och flickor som fyllt 7 eller är 8-åringar passar i den här gruppen som leker och tränar på matta och rör sig på redskapen.

 

Flickor åk 3-4: En blandninga av redskapsgymnastik, grunder i akrobatik och rörelseglädje

Pojkar åk 3-4: En blandninga av redskapsgymnastik, grunder i akrobatik och rörelseglädje

Flickor åk 5-8: En blandninga av redskapsgymnastik, grunder i akrobatik och rörelseglädje

Pojkar åk 5-8: En blandninga av redskapsgymnastik, grunder i akrobatik och rörelseglädje

Pojkar  X: En avancerad grupp för pojkar över 10 år. Högre träningstempo, kräver hög motivation. Nivåtester under första gångerna.  

 

Märkesdiplomsträning 1 och 2, (varannan lördag) Träningsmöjlighet för dem som vill klara kraven för ett bronsdiplom eller ett högre diplom. Passar även gymnaster från hobbygrupper.

Tanssi- ja merkkitestitreenit.  Joka toinen lauantai -19.1, 2.2, 16.2, 2.3, 16.3, 30.3, 13.4, 27.4, 11.5

- klo. 9-10.30 SVOLI 3 ja muut voimistelijat syntyneet vuonna 2007 ja aikaisemmin HOPEA, KULTA JA TIMANTTI

- klo. 10.30-12 SVOLI 1 ja muut voimistelijat syntyneet vuonna 2008 ja myöhemmin PRONSSI JA HOPEA

Alla som vill ha en plats i en SVOLI-grupp eller träna på märkesdiplomen vid sidan av sin hobbygrupp skall anmäla sig till  märkediplomsträningar varannan lördag.   

Anmälningar/ frågor:  svoli-info@pargasif.fi

Svoli- grupper  flickor= tävlingsgrupper (kräver avklarat brons/silver/guld märke)       

PIF gymnastiksektion strävar efter att erbjuda mångsidig gymnastik som hobby åt barn i alla åldrar 1 gång per vecka. Barn som vill träna redskapsgymnastik oftare kommer i fortsättningen att träna enligt gymnastikförbundet Suomen Voimisteluliittos nationella riktlinjer, utföra märkesdiplom och delta i tävlings- och lägerverksamhet. SVOLI, är en förkortning av Suomen voimisteluliitto och i höst kommer vi att ha 3 SVOLI-grupper:

Svoli 1  i åldern 6-8 som tränar 1-2 gånger per vecka och där deltagarna har ett lite klarare intresse för just gymnastik och som redan kan en hel del av det första märkestestets styrka-, vighet och basgymnastik (se video nedan). Barn som inte ännu klarar de uppsatta “kraven” får fortsätta i en hobbygrupp (HEN 1 eller 2) och sedan om de så önskar fortsätta träna varannan lördag i märkesdiplomsgruppen för att utvecklas som gymnaster.

-treenaa 1-2 krt/viikko yhteensä noin 2,5 h viikossa keskiviikkoisin sekä joka toinen lauantai (katso tanssi/merkkitestiryhmän aikataulut alhaalta)

-vuonna 2010-2012 (poikkeustapauksessa vuonna 2013 syntyneitä harkinnan mukaan) syntyneille tytöille jotka omaavat selkeän kiinnostuksen voimisteluun

-osallistumme STARA tapahtumiin ja suoritamme pronssi ja hopeamerkkiä

-leikkisä mutta tavoitteelinen harjoittelu kohti voimistelun perusteita. Kehitämme perustaitoja, asentoja, voimaa, notkeutta ja harjoittelemme harjoittelemista.

 

Svoli 2 i åldern 8-15 med rätt välutvecklad styrka och vighet och som siktar på att delta även i tävlingsverksamhet (motsvarar cirka tidigare motivationsnivå 3). Passar även gymnaster med hög motivations och teknisk nivå som har andra hobbyn vid sidan av jumpan.

-treenaa 2 krt/viikko yhteensä noin 5h viikossa maanantaisin ja perjantaisin sekä joka toinen lauantai (katso tanssi/merkkitestiryhmän aikataulut alhaalta). Muut launtaitreenit mahdollisia lisämaksusta.

-vuonna 2009 ja sen jälkeen syntyneille voimistelijoille

- tavoite luokkanousut B luokasta, hopea ja kultamerkin suorittaminen ja oman taitotason mukaista harrastekilpatason harjoittelua

Svoli 3 starkt intresse och motivation samt högre krav än till de övriga SVOLI-grupperna

-treenaa 4 krt/viikko yhteensä noin 8h viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin

-2007 tai aikaisemmin syntyneille tytöille jotka ovat suorittaneet hopeamerkin sekä näyttäneet omaavansa tarvittavaa voima/notkeustasoa

-kisaavat Svolin ja FSG:n kisoissa omavalintaisilla sarjoilla luokassa E tai pakollisilla sarjoilla luokissa C/D

-kultamerkin suorittaminen sekä paljon fokusta voimatason ja/tai notkeuden kehittämisessä sekä omalla tasolla treenaamista valituilla telineillä

Svoli 4 aka MINORIT UUSI valmennusryhmä! 

treenaa 4krt /viikko yhteensä noin 6,5h/viikko maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin

- 2007-2010 vuosina syntyneille voimistelijoille jotka ovat suorittaneet pronssimerkin ja haluavat voimistelusta ykköslajin

- kisaavat B-D luokissa FSG:n ja Svolin kisoissa ja harjoittelevat oman taitotasonsa mukaisia uusia liikkeitä. Kannustetaan perusvoiman ja notkeuden kehittämiseen tarkasti kuitenkin lasten ikää huomioiden niin että into voimisteluun säilyy

- tavoitteena on päästä Suomen Voimisteluliiton alueminori valmennus toimintaan mukaan saavuttamalla kisoissa B/C/D luokissa ikäluokkien mukaisia vaadittuja kategoriatasoja. 

-tavoitteena on myös tulevina vuosina suorittaa Timanttimerkin joka sisältää laajasti voimistelullisia liikkeitä kaikilla telineillä sekä voima ja notkeusvaatimuksia. Tämä merkki mahdollistaa osallistumisen maajoukkuelinjan kisoihin tulevaisuudessa.

SVOLI-GRUPPERS VECKOSCHEMA

 

Vuxen- ungdoms grupper 

LADYS   F-15     Redskapsgymnastik / akrobatik / styrka / vighet

Onsdagar  i PIF Center kl 20-22

90 €   Anmälningar åt ledaren på plats och ställe  Frågor: sabina.segerstrom@me.com

 

Aqua power, lekar, rörelse och spel i vatten för undomar 11år-   (bör vara simkunnig)    

Torsdagar kl 18.30-19.30  Folkhälsanhuset                                                

 80€     Anmälningar och frågor: mariella.ramstedt@parnet.fi

 

Vattengymnastik I   (damer)  Tisdag kl.17.30-18.30   Folkhälsanhuset

85€    Frågor:  mariella.ramstedt@parnet.fi

 

Vattengymnastik II  (unisex)  Tisdag kl. 18.30-19.30   Folkhälsanhuset

85€  Frågor:  mariella.ramstedt@parnet.fi