PIF Fotboll / PIF Knatteliga
Adress (uppge alltid mottagarpersonens namn)
Industrigatan 11, 21600 Pargas

 

Aktia Arenans adress är Pajbackavägen 3 

 

Stöd vår verksamhet - spela på Veikkaus spel via oss

Klicka här!

 

Pargas IF Fotbollssektionen 2018

 Namn e-adress GSM Ansvarsområde

 Kristian Nygrén

kristian.nygren@lahitapiola.fi

040-507 0699

Ordförande

 Anders Levin

antti.levin@gmail.com

040-7305539

Viceordförande

 Petra Furu

petra.furu@lm-dental.com

040-182 2441

Sekreterare

 Anders Karlsson

anders.karlsson@parnet.fi

050-573 9757

Herrarnas representationslag

 Lars Ekholm

larsgek@gmail.com

040-718 5035

Damernas representationslag

 Jouni Julin

jouni.julin@parnet.fi

050-5449 199

Tränaransvarig

 (Kati Kallio

katja.kallio@fysiogym.fi

040-584 6980

Fotbollsskola, flickfotboll)

 Conny Granqvist

conny.granqvist@edu.pargas.fi

050-368 4868

Hall- och planansvarig,
lagledaransvarig

Styrelsens ekonomigrupp

 

 Johan Enlund

enlundj@gmail.com

040-820 0528

Ekonomigrupp

 Stefan Nyberg nypafi@msn.com 040-573 2003 Ekonomigrupp

 Janne Raunio

jkraunio@gmail.com

050-501 2602

Ekonomigrupp, kassör

 Yvonne Aspelin yvonne.aspelin@hotmail.com 040-718 7331 Ekonomigrupp

 Katarina Östman

katarina.ostman@icloud.com

 

Ekonomigrupp