Knatteligans Knatteklubb och handbollssektionens Bollskoj är ihopslagna from.årsskiftet och bildar Bollklubben.

Tanken är att låta fler barn komma i kontakt med båda grenarna. Tidigare har man haft egna träningstider på lördag och söndag, vilket lett till att många valt bort det ena alternativet. Nu går grupper ihop och ansvarar gemensamt för upplägget och på samma gång behöver inte familjerna välja bort något.

Träningen kommer att gå ut på att ha roligt med boll på olika sätt. Storleken på bollen varierar beroende på vad som görs.

Från Knatteligan är det Katja Kallio som är ansvarig tillsammans med Mira Öhman från handbollen. Förutom dem finns hjälpdragare på plats.

Bollklubben är för 2013-2014 födda. Denna klubb välkomnar även 2012 födda som hellre stannar kvar än väljer handbollens minimix (2011-2012) eller fotbollens fotisförskola (2011-2012). Deltagarna i Bollklubben skall ha en vuxen med sig. Samtliga övningar görs tillsammans med barnet.

Träningar på Aktia arena söndagar kl. 10-11 (grupp 1) och 11-12 (grupp 2).

Kontakt: katja.kallio@fysiogym.fi